Gents Kunstenoverleg verenigt ieder die bijdraagt aan de artistieke verbeelding van onze stad

CONTACT

Nieuws / Pers / Blog

PERSBERICHT CRISISCEL CULTUUR: ‘Laat overal evenementen weer doorgaan en verhoog onmiddellijk capaciteit’

Crisiscel Cultuur: “Laat overal in Vlaanderen evenementen opnieuw doorgaan en verhoog onmiddellijk capaciteit van onze zalen en buitenpodia: het is veilig en broodnodig om cultuursector overeind te houden.”

Lees meer

GETUIGENIS ‘Sound of Silence’ #2 – Kunstroute ‘Steengoed’ onthoofd

Omwille van een ‘politieke’ beslissing werd maanden werk, zonder overleg, teniet gedaan. Alle uitgenodigden dienden verwittigd te worden, alle werken moesten weer verdwijnen… alsof het nooit had bestaan.

Lees meer

GETUIGENIS ‘Sound of Silence’ #1 – Ontroerend Goed, Harde Cijfers

Theaterperformancegroep Ontroerend Goed maakt nieuw werk, eigen creaties verankerd in het hier-en-nu, die het publiek uitnodigen om te kijken, maar ook om deel uit te maken van de voorstelling. Deze tekst schetst de enorme impact van deze crisis op een internationaal tourend gezelschap.

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Evenementen die beheersbaar zijn kunnen doorgaan in Gent

DANK GENT! - Na een constructief gesprek deze middag met de Stad Gent en (waarnemend) burgemeester, kabinet Cultuur en kabinet Evenementen, Gents Kunstenoverleg, Cultuurraad Gent en vertegenwoordigers van tal van lokale culturele organisaties, zijn we blij dat onze stad niet blindelings het voorbeeld van andere steden of regio's volgt, en zich baseert op de sectorgids en de Covid Event Risk Matrix zoals die in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties werd ontwikkeld. We hopen op blijvend stuctureel overleg tussen onze sector en de stad zodat we een houvast hebben om aan de slag te gaan. Op korte en op lange termijn! 👏

Lees meer

Ongeziene crisis in cultuur brengt brede sector samen in crisiscel

“Stop de broodroof, betrek ons, en laat ons werken op een veilige manier. Als er één sector is die dat kan, dan zijn wij het.”

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Nieuwsbrief juli 2020

Gentse Cultuurzomer, Zomersalon 2020, Corona Crisis Groep, en nog veel meer...

Lees meer

PERSBERICHT / Gentse Cultuurzomer 2020

een initiatief van Gents Kunstenoverleg, in samenwerking met tal van kunstenaars en organisaties uit de Gentse cultuursector, powered by Cultuur Gent, Growfunding & Karakters - Alle info op www.gentsecultuurzomer.be

Lees meer

NIEUWSBRIEF / Corona: 5 x een oproep

De huidige corona-maatregelen treffen onze sector erg hard. Vanuit de schaduw van deze crisis, neemt het Gentse Kunstenoverleg het voortouw om vanuit verbinding na te denken over de nabije en verre toekomst.

Lees meer

NIEUWSBRIEF / Corona vs. GKO

Beste collega's,

het zijn bizarre en barre tijden… deze crisis treft ons allen uitermate zwaar. We willen, als Kunstenoverleg Gent, bekijken wat we voor de sector in onze stad kunnen betekenen.

Lees meer

PERSBERICHT / Sioen wordt coördinator GKO

Het recent opgerichte platform 'Kunstenoverleg Gent' zocht via een vacature naar een coördinator van zijn werking, en heeft die gevonden. Geëngageerd muzikant Frederik Sioen is aangesteld om ondersteuning te bieden en leiding te geven aan deze overkoepelende organisatie.

Lees meer

Agenda

Gents Kunstenoverleg - Agenda

Corona Crisis Groep – En wat nu? – ZOOM Sessie

Lees meer
Voorbij

Corona Crisis Groep – ZOOM Sessie

Lees meer
Voorbij

ZOOM in op Gentse Cultuurzomer (Online Persconferentie)

Lees meer

Documenten

GKO Corona Crisis Groep #2

Verslag van een 2de samenkomst van de denktank 'Corona Crisis Groep'. 5 sprekers uit verschillende disciplines belichten de impact van corona op de werking van hun organisatie. Die kennisdeling biedt inspiratie voor anderen.

Lees hier het verslag met sprekers Farah Laporte & Nathalie Van Laere van Refu Interim, Tom Rummens van LOD, Liesbeth Vlerick van Kopergietery, Eva Peeters en Nathalie Decoene van Greentrack Gent en Wim Wabbes en Cleo Janse van Handelsbeurs.

Thema van het GKO Café:
Hoe heeft deze gedwongen reset onze manier van werken beïnvloed? Wat is de impact op de programmering, de financiering, de artistieke visie? Wat hebben we geleerd van de stilstand? Wat hebben we veranderd de voorbije maanden? Wat denken we mee te nemen naar de toekomst? 

En ongetwijfeld heeft de crisis ook de plannen voor de zomer & het najaar beïnvloedt. Wat zijn de vooruitzichten? Vloeiden hier alternatieve samenwerkingen uit voort?  … We belichten enkele punten die voor de organisaties een positieve verandering betekenden.

Lees meer over "GKO Corona Crisis Groep #2"

GKO Corona Crisis Groep #1

Verslag van een 1ste samenkomst van de denktank 'Corona Crisis Groep'. 6 sprekers uit verschillende disciplines belichten de impact van corona op de werking van hun organisatie. Die kennisdeling biedt inspiratie voor anderen.

Lees hier het verslag met sprekers Lies Vanbom & Franky Devos van Vooruit, Patrick Allegaert van Vlaams Museumoverleg, Badra Djait van VOEM, Wim De Witte van Filmfestival Gent, Jens Grieten van Kompass Klub en Aristide Bandora van Abstrkt Events.

Thema van het GKO Café:
Hoe heeft deze gedwongen reset onze manier van werken beïnvloed? Wat is de impact op de programmering, de financiering, de artistieke visie? Wat hebben we geleerd van de stilstand? Wat hebben we veranderd de voorbije maanden? Wat denken we mee te nemen naar de toekomst? 

En ongetwijfeld heeft de crisis ook de plannen voor de zomer & het najaar beïnvloedt. Wat zijn de vooruitzichten? Vloeiden hier alternatieve samenwerkingen uit voort?  … We belichten enkele punten die voor de organisaties een positieve verandering betekenden.

Lees meer over "GKO Corona Crisis Groep #1"

Pagina ‘under construction’…

Op deze pagina zal je in de toekomst de actiegroepen van GKO kunnen volgen, en interessante documenten kunnen inlezen. Wordt vervolgd...