Gents Kunstenoverleg verenigt ieder die bijdraagt aan de artistieke verbeelding van onze stad

CONTACT

Nieuws / Pers / Blog

OPEN CALL: De Koer zoekt residenten

De Koer organiseert het komende seizoen opnieuw een residentieprogramma. Naast een collectief gedragen project vanuit het Koervolk, selecteren we via een open call 3 residentieprojecten van geëngageerde kunstenaars die voor een seizoen hun praktijk en netwerk aan de Koer willen verbinden. We zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context. De voorkeur gaat uit naar projecten die ingrijpen op het publieke domein, lokale netwerken activeren, (niet-normatieve) verbindingen aangaan met de maatschappelijke context en waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk overstijgen.

Lees meer

Interview Nathalie Van Laere (Coördinator Diversiteit GKO) door Fatih De Vos

Ze studeerde Geschiedenis en behaalde een master in Conflict en Ontwikkeling. Vandaag is Nathalie Van Laere (34) de nieuwe coördinator Diversiteit voor het Gents Kunstenoverleg (GKO). Aanleiding genoeg voor een gesprek over haar visie op de uitdagingen in die sector. En hoe ze daarin het verschil wil maken. Van Laere: ‘Er gebeurt al heel wat, met het oog op meer inclusiviteit. Maar zeker wat het personeelsbeleid in de kunst- en cultuurorganisaties betreft, is een inhaalbeweging nu aan de orde.’

Lees meer

Schrijf je nu in voor Grote Vergadering: Noden & Dromen (interactieve ZOOM)

We hopen zoveel mogelijk kunstenaars en cultuurmedewerkers uit Gent samen te brengen op deze Grote Vergadering. 

Noteer maandag 26 oktober om 19u voor de jaarlijkse grote bijeenkomst van Gents Kunstenoverleg via ZOOM (interactief).

Deze jaarlijkse meeting ging normaal plaatsvinden in ICC Gent, maar het programma wordt nu aangepast aan het digitale medium en wordt dra gecommuniceerd, samen met de ZOOM-link. Wij vragen u wel op voorhand in te schrijven via onderstaande link.

Wij brengen u op de hoogte van de acties en de plannen van het GKO, maar vragen ook jullie input, op een vlotte manier, tijdens een interactief pitching-moment. Een geanimeerde doch informatieve bijeenkomst, met enkele gasten, waarbij kennisdeling voorop staat, en we u vragen naar uw noden en dromen rond ‘cultuur in Gent’. 

Hopelijk tot maandag!

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Oproep aan kunstenaars en kunststudenten

Studenten Event- en Projectmanagement van Arteveldehogeschool werken samen met Croxhapox vzw aan een nieuw concept. Hierbij willen ze -aan de hand van een enquête- kunstenaars en kunststudenten bereiken om ook hun idee en visie te kunnen betrekken bij het finaliseren van het concept. 

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Survey Onderzoeksproject: ‘Muziek voor sociale impact: context, werk en overtuigingen van muzikanten’

Ben je muzikant (18+) in een sociaal-artistieke werking, een participatief muziekproject of een kunsteducatieve organisatie die expliciet sociale doelstellingen nastreeft? Dan vragen de onderzoekers 30 minuten van jouw tijd om deze online vragenlijst in te vullen. 

Lees meer
Alle nieuws

Agenda

Voorbij

GROTE VERGADERING ‘Noden & Dromen’ 26/10 – 19u !!

Lees meer
Voorbij

Web Attack : Sense & Sensibility

Lees meer
Voorbij

webinar: lokale evenementen kunnen coronaproof

Lees meer
Voorbij

Corona Crisis Groep – ZOOM Sessie

Lees meer
Voorbij

ZOOM in op Gentse Cultuurzomer (Online Persconferentie)

Lees meer
Overzicht agenda

Documenten

Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’

De landschapstekening 2020 zal een landschapstekening 2021 worden, waarbij de grote disruptie door Corona een rol zal spelen, maar ook de wijzigingen in het kunstendecreet en de verschuivende rol van steden in het cultuurbeleid. Dat geeft ons de kans om de gevolgen van corona beter mee in kaart kunnen brengen, de impact van een gewijzigd kunstendecreet beter te kunnen inschatten, betere data te verzamelen en mappings te maken.
Terwijl we wachten tot een en ander zich uitklaart, zitten we dus niet stil. We zoeken samen met het Gents Kunstenoverleg en de Task Force Cultuur naar een duurzame tool om data over het landschap te verzamelen en te delen, we berichten over de veranderingen die op til zijn en we toetsen de grote lijnen die we dit voorjaar hadden uitgezet aan de veranderende realiteit in het veld.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’"

Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’

In 2019 is het Gents Kunstenoverleg in gang getrokken met de installatie van een stuurgroep (Petit Comité) die het overzicht bewaart en actuele uitdagingen en vragen binnen het kunstenveld alert opvolgt (bv het stopzetten van cruciale investeringssubsidies door de Stad Gent). Trajecten rond ruimte, communicatie, formele/informele stad en samenwerking met Green track en de Gentse diversiteitswerk worden opgestart.
In al deze processen liggen een pak essentiële aanknopingspunten voor een actuele en gedragen Gentse Landschapstekening.
Voorjaar 2020 wordt een coördinator aangetrokken (Sioen), wat de werking nog extra tractie, impact en zichtbaarheid verleent.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’"
Alle documenten