Gents Kunstenoverleg verenigt ieder die bijdraagt aan de artistieke verbeelding van onze stad

CONTACT
Open Creatives Gent

Nieuws / Pers / Blog

Open Call ARSENAAL.SITE voor toekomstige projecten… // Open Call ARSENAAL.SITE for future projects…

Dit formulier is voor alle geïnteresseerden die vanaf volgend jaar (2023) hun activiteiten of project willen laten plaatsvinden of ontplooien op de Arsenaal.Site in Gent.
This form is for all who are interested in having their activities or projects take place or develop at the Arsenaal.Site in Ghent from next year (2023) onwards.

Lees meer

Maak jou als culturele/creatieve actor bekend op OpenCreatives.Gent // Announce yourself as a cultural/creative actor on OpenCreatives.Gent

En deel zelf infosessies, oproepen, vacatures, nieuws, ... die interessant zijn voor de Culturele en Creatieve Community in Gent.
And share info sessions, calls, vacancies, news, … which are interesting for the Cultural and Creative Community in Ghent.

Lees meer

++ ‘Arsenaalsite Open(t) Monumentendag 11 september’ ++ ‘Arsenaal site Open(s) Monuments Day on 11 September’ ++

Opening langverwachte tijdelijke invulling
Opening of long-awaited temporary assignment for culture

Lees meer

Energierapport GREENTRACK Gent ism Werkgroep Ruimte / Energy Report GREENTRACK Ghent in cooperation with Working Group on Space

SAVE THE DATE : Lancering 19 oktober + actie 'Grootouders Voor Klimaat'
SAVE THE DATE: Launch 19th of October + action ‘Grandparents for Climate'

Lees meer

Nieuwe samenstelling Petit Comité GKO / New composition Petit Comité GKO

5 nieuwe namen vervoegen de 'vinger aan de culturele pols'
5 new names join the ‘finger on the cultural pulse'

Lees meer
Alle nieuws

Agenda

GREENTRACK-DAG ism Werkgroep Ruimte XL : Energierapport, brainstorm Energiecrisis // GREENTRACK DAY in cooperation with Working Group on Space XL: Energy Report, brainstorm Energy Crisis

Lees meer

Werkgroep Jongeren & Kinderen in Cultuur #EYC2024 // Working Group Youngsters & Children in Culture #EYC2024

Lees meer

Werkgroep Digitale Cultuur en Innovatie // Working Group Digital Culture and Innovation

Lees meer

Werkgroep Audiovisuele Kunsten op Film Fest Gent #EYC2024 // Working Group Audiovisual Arts at Film Fest Gent #EYC2024

Lees meer

De Armste Week: startvergadering // De Armste Week: kick-off meeting

Lees meer
Overzicht agenda

Documenten

Vacature Coördinator Cultuurplatform Arsenaalsite

De Gentse culturele organisaties Handelsbeurs Concertzaal, NTGent, CAMPO, Minard, Action Zoo Humain, KASK School of Arts, Les Ballets C de la B, LOD, Democrazy, kunstencentrum Voo?uit, Masala en NUCLEO slaan, in samenwerking met 'Gents Kunstenoverleg', de handen in elkaar voor de tijdelijke invulling van een deel van de Arsenaalsite, de voormalige NMBS-werkplaats in Gentbrugge. Deze partners vormen een consortium en richten een nieuwe vzw op als cultuurplatform.

Dit consortium is op zoek naar :
COORDINATOR CULTUURPLATFORM ARSENAALSITE GENT

Lees meer over "Vacature Coördinator Cultuurplatform Arsenaalsite"

Vacature COÖRDINATOR Inclusie & Diversiteit GKO

Onder het motto “Diversity is being invited to the party. Inclusion is organizing the party together” werkt DIG aan de missie om elke structurele vorm van uitsluiting te achterhalen en weg te werken, zodat elke kunstenaar, bezoeker, medewerker, partner en bestuurslid zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Elke organisatie is hiervoor zelf verantwoordelijk en wordt ondersteund en begeleid. Om de DIG-werking verder uit te bouwen zoekt het GKO een coördinator!

Lees meer over "Vacature COÖRDINATOR Inclusie & Diversiteit GKO"
Alle documenten