GECANCELD / Nieuwe Samenkomst “Werkgroep Beeldende Kunsten”

Beste, onze excuses… maar door omstandigheden gaat deze werkgroep niet door…

GKO – WERKGROEP Beeldende Kunsten – Save the date!

9 november – 13u-15 // Museum Dr. Guislain

<<<inschrijven is noodzakelijk door een mailtje naar info@gentskunstenoverleg.be – personen die geen vast inkomen hebben, en zich willen vrijmaken, kunnen beroep doen op een vrijwilligersvergoeding. Graag vermelden bij de mail>>

 

De werkgroep Beeldende Kunsten van het Gents Kunstenoverleg sprak in een aantal zoomsessies (tijdens lockdown in 2020) en een live ontmoeting in Design Museum (juni 2021) de ambitie uit na te gaan hoe er een krachtiger samenwerking in Gent kan ontstaan op vlak van de beeldende kunsten.

Voor 2030 is Gent kandidaat Europese Culturele hoofdstad: een uitdaging om Gent ook op vlak van beeldende kunsten uitdrukkelijker op de kaart te zetten. Is er nood en goesting bij musea, galeries, artist-run organisaties en individuele kunstenaars om samen een inspirerend project op poten zetten?

Deze kandidaatstelling vormt voor het Gents Kunstenoverleg de aanleiding om de blik op de toekomst te richten en doelstellingen op lange termijn te destilleren uit een concrete denkoefening.

In het voorjaar 2022 volgen 2 sessies die dieper ingaan op de kortere termijn / Zie onder…

In het najaar 2022 spitsen we ons toe op het dossier Cultureel Eerfgoeddecreet.

Visie-ontwikkeling werkgroepen GKO 21-22


SESSIE 1. Wat is de doelstelling van de werkgroep op lange termijn (denk: richting 2030)

Hoe profileren de Beeldende Kunsten zich binnen het ecosysteem Cultuur en richting een brede doelgroep tijdens zo’n Culturele Hoofdstad ?


SESSIE 2. Hoe vertalen we onze doelstelling tot nauwer samenwerken in acties op korte(re) termijn?

  • Op welke specifieke noden en behoeften van het Gentse kunstenlandschap spelen we hiermee in?
  • Wat is de timing hiervan?

  • Welke tussenstappen zijn nodig?

  • Wat is de verwachte output? In welke vorm zien we het eindresultaat?


SESSIE 3. Op welke manier dragen we met de werkgroep bij aan toekomstgerichte uitdagingen zoals ze gecapteerd zijn in de Landschapstekening Kunsten Gent 2021? 

  1. Welke kansen worden gecreëerd voor vernieuwende cross-sectorale samenwerkingen in de (plannen van de) werkgroep? (Speciale aandacht voor bruggen naar amateurkunsten, onderwijs, nightlife – naast vele andere sectoren).
  2. Wat zijn aandachtspunten die voortkomen uit het toepassen van de checklist Diversiteit en Inclusie met oog op de organisatie van jullie werkgroep en de op te zetten acties?
  3. Op welke manier maken jullie plaats voor (het perspectief van) kinderen en jongeren? (scroll in de tekst naar p.30 voor aandachtspunten)
  4. Hoe dragen jullie bij aan de doelstellingen rond ecologische duurzaamheid (met specifieke aandacht voor mobiliteit, transport, infrastructuur – op weg naar een klimaatneutraal 2030?)
  5. Hoe dragen jullie zorg voor elkaar en voor het landschap(aandacht voor fair practice, evenwicht groot en klein, openheid en transparantie, samenwerking stad en sector en dit alles met voldoende zachtheid en nuance)
  6. Op welke manier raken jullie plannen aan de uitdagingen die met ruimte en infrastructuur te maken hebben? (ruimte om te tonen, om te maken, om te delen. culturele ruimte binnen het centrum en ver daarbuiten, buurten en wijken, tussenruimte, tijdelijke ruimte, hyperlokale en bovenlokale ruimte,…)