WERKGROEP Beeldende Kunsten “This is what we’re cooking” / WORKING GROUP Visual Arts “This is what we’re cooking”

Hierbij nodigen we je van harte uit op de eerstvolgende samenkomst van de WERKGROEP Beeldende Kunsten op 17 november 2022 van 17u tot 20u in KIOSK: “This is what we’re cooking”.

Tijdens voorgaande meetings werd duidelijk dat er nood is aan meer onderlinge afstemming van activiteiten, maar ook dat deze informatie in de vorm van een gedeelde agenda momenteel ontbreekt.

Op 17 november willen we komen tot een overzicht van de plannen voor korte en langere termijn van de verschillende spelers in het veld: musea, organisaties, galeries, kunstenaars, …

Alle aanwezigen krijgen daarom de gelegenheid om kort te pitchen waar ze mee bezig zijn. We willen op die manier elkaar beter leren kennen, inzichtelijk maken wat er speelt bij de verschillende actoren in het veld, en opportuniteiten voor samenwerking zichtbaar te maken.

Verspreid deze uitnodiging graag verder in je netwerk!

Alle info en inschrijven via deze FORM

 

(read English below)

 

We hereby cordially invite you to the next meeting of the WORKING GROUP Visual Arts on November 17, 2022 from 5 p.m. to 8 p.m. at KIOSK: “This is what we’re cooking”.

During previous meetings, it became clear that there is a need for a more mutual coordination of activities, but also that this information in the form of a shared agenda is currently lacking.

On November 17, we want to get to an overview of the short- and long-term plans of the different actors in the field: museums, organisations, galleries, artists, …

All attendants will therefore be given the opportunity to briefly pitch what they are working on. In this way, we want to get to know each other better, gain insight into what is going on among the different actors in the field, and make opportunities for collaboration visible.

Please spread this invitation in your network!

All info and registration via this FORM