Werkgroep Beeldende Kunsten: focus op jonge collectieven

Kom op 2/03 naar onze werkgroep beeldende kunsten en maak er kennis met 4 fantastische collectieven van jonge en nieuwe makers in Gent.

Loch Ness is een off space die ruimte biedt aan jonge makers en zich focust op jongeren en participatie

Kaaart is een project van Supportstudio met als doel de kunstscène in Gent in kaart te brengen, met focus op alle offspaces en jonge initiatieven.

* De Verffabriek is een Artist-run space en atelier in Mariakerke, Gent.

Tashattot is een collectief die de link legt tussen multidisciplinaire kunstenaars die afkomstig zijn uit de SWANA-regio en momenteel ‘verspreid’ over Europa leven.

Wie zijn ze? Wat doen ze en waarom doen ze het? Maar vooral ook: Wat zijn hun noden en hoe kunnen we hen hierin ondersteunen vanuit de sector?

 

We verwelkomen jullie om 17u in STAM – afsluiten doen we met een bezoek bezoek aan de eerste expo van Tashattot (in Kiosk) – Schrijf je in via jouw actor op OpenCreatives.Gent

*** Lukt het niet om een log-in aan te maken? Heb je nog geen log-in dat gekoppeld is aan de actor van jouw organisaties? Laat je uitnodigen door uw collega die de ‘contributor’ is van uw organisatie (actor). Vind je de weg niet? Heb je meer info nodig? Stuur dan een mailtje naar mathieu@gentskunstenoverleg.be


——

On the 2nd of March we organise our next visual arts gathering at STAM! We give the stage to 3 fantastic collectives of young and new artists in Ghent.

 

* Loch Ness is an off-space that offers space to young artists and focuses on youth and participation

* Kaaart is a project by Supportstudio with the aim of mapping the art scene in Ghent, with a focus on offspaces and young initiatives.

* Tashattot is a collective that makes the link between multidisciplinary artists who come from the SWANA region and currently live ‘dispersed’ across Europe.

Who are they? What do they do and why do they do it? But above all: What are their needs and how can we support them in this from the sector?

We welcome you in STAM at 5 pm – we will conclude the evening with a visit to Tashattot’s first exhibition (in Kiosk)