Werkgroep Audiovisuele Kunsten #2

De tweede bijeenkomst met de werkgroep audiovisuele kunsten van het GKO, gaat door op dinsdag 29 maart van 14u tot 16u, ook bij Sphinx. WELKOM !!

Bedankt om je aanwezigheid hier te bevestigen.


Als vervolg op de eerste meeting en rekening houdend met de vragen en bedenkingen die er toen waren …

  • doen we het deze keer tijdens de kantooruren
  • zetten we informele uitwisseling over stadsbrede initiatieven centraal
  • en om het concreet te houden, actie-gericht te kunnen denken en spreken met elkaar, geven we deze kapstok mee:
    • Gent wordt in 2024 jongerenhoofdstad van Europa 

      Kunnen we in de aanloop daarnaartoe vanuit de Gentse audiovisuele sector extra aandacht hebben voor de betrokkenheid van jongeren bij onze werking, programmatie, filmproductie, etc; willen we gezamenlijke projecten op poten zetten dat jaar; kunnen we een inhoudelijke of communicatieve focus leggen op die doelgroep en doen we dat gezamenlijk; kan dat alles een hefboom zijn voor innovaties binnen onze eigen werking; kunnen we expertise uitwisselen daarover … ?

    • Mocht iemand zich geroepen voelen om in het kader daarvan al iets te delen met de hele groep, laat het gerust al weten. We voorzien ruimte voor een paar heel korte pitches (5 min) aan het begin. Iets anders dat je absoluut in de groep wil gooien of bespreken met de aanwezigen? Suggesties zijn uiteraard welkom. We bekijken waar en hoe het een plekje kan krijgen op onze meeting.


Stuur dit agenda-item gerust door naar mensen, groepen en organisaties waarvan je denkt dat ze interesse kunnen hebben om aan te sluiten.

Meer info via sofie@sphinx-cinema.be