Webinar ‘Covitesse 6’: cultureel Gent in de bres voor welzijn en mentale zorg

Wil je vanuit jouw culturele organisatie of als kunstenaar bekijken of je kan aansluiten en/of ben je benieuwd naar dit concept? Mail dan als de bliksem naar sioen@gentskunstenoverleg.be en ontvang de ZOOM-link voor de webinar op donderdagavond 19/11 om 20u. Ook Gentse organisaties die actief zijn rond mentaal welzijn of acties ondernemen voor een solidair Gent, zijn welkom!

—-

Vanuit de Dienst Ontmoeten en Verbinden van Stad Gent werd het Gents Kunstenoverleg de vraag gesteld om samen te werken: “Hoe kan cultuur verschillende buurtinitiatieven met elkaar verbinden, en hoe kunnen we bijdragen aan het mentale welzijn van de Gentenaren, in donkere corona-tijden. ‘We koppelen de kracht van artistieke verbeelding aan het werk van de wijkregisseurs, buurtwerk, ouderenzorg, … . Samen, solidair, artistiek en positief!’

Na een brainstorm met Collectief Verhalen vzw, Stefaan De Winter (Verdammte Spielerei), Cirq vzw, 123-piano vzw, Abstrkt Events en Refu Interim kwam dit idee tot stand: ‘Covitesse 6′, versneller van solidariteit”. Ondertussen zijn er gesprekken met NTGent/Arca, Circusplaneet, GriGri Music, SMAK, GUM, Museum Dr. Guislain, Compagnie Cecilia, Campo, Kopergietery, Vooruit, Instituut voor Volkswarmte, Gent Festival Van Vlaanderen, Victoria Deluxe – … (dagelijks nieuwe input)

Doelstelling: het stimuleren van ontmoeten en verbinden in tijden van corona, over generaties en diverse achtergronden heen, tegen isolement en eenzaamheid, voor communicatie met de wijken, een ‘boost’ tot sociale interactie, artistieke interventies van deur tot deur – met focus op kwetsbare groepen, en om ‘gangmakers’ in de wijk en buurtinitiatieven te belichten, in de bloemetjes te zetten. Dit gekoppeld aan tewerkstelling voor artiesten die geconfronteerd worden met een lege agenda. Hoe kunnen we ook voor hen enig perspectief bieden.

Timing: Maand december 

—- wordt vervolgd —–