UGent : KICK-OFF ‘Sense of Belonging’ #Gent2030

Voor deze kick-off hebben we gekozen voor ‘sense of belonging’ als centraal thema. In de samenleving is er een groot verlangen naar een vorm van onderlinge verbondenheid over de grenzen heen. Sense of belonging verwijst naar het gevoel van aanvaard worden, waardering en inclusie. Kortweg, ‘erbij horen’. Niet alleen binnen de academische wereld is er vraag naar ‘belonging’, maar ook in de kunsten- en in de bedrijfswereld. In het participatief voortraject van de stad Gent richting Gent als Europese culturele hoofdstad in 2030 is ‘Belonging’ als centraal concept naar voren gekomen. Ook in de bedrijfswereld krijgt ‘belonging’ meer en meer een prominente rol. Zo is ‘we all belong’ het motto van het Diversity, Equity & Inclusion beleid van Janssen Pharmaceutica. Hierover gaan we in gesprek met mensen uit de wetenschap, kunst en bedrijfwereld.

19:00                   Verwelkoming door Badra Djait, coördinator Diversiteit en Inclusie UGent

19:10                    Inleiding door Geert Bourgeois, voorzitter UGent

19:20                    Beleid door Mieke Van Herreweghe, vicerector UGent

19:30                    Panelgesprek

  • Karin Van Baelen, Head Global Regulatory Affairs, Janssen Pharmaceutica
  • Frederik Sioen, Muzikant en Coördinator Gents Kunstenoverleg
  • Pieter Cannoot, professor Diversiteit en Recht, UGent
  • Naïma Lafrarchi, doctoraatsstudent Empathisch Leiderschap, UGent
  • Dana Sprung, internationale masterstudent Global Health, UGent

Interactieve moderatie door Peter Musschoot

Gevolgd door een receptie.

INSCHRIJVEN VIA https://event.ugent.be/registration/event/7fcc8870-2124-4a96-90c2-9f1cfe71bf94