Tijdelijk, Feitelijk?! • Talk over Tijdelijke Invullingen

Democrazy, KU Leuven, Gents Kunstenoverleg (Werkgroep Ruimte XL) organiseren op 20 april om 16u een talk rond tijdelijke invulling en cultuur. Deze talk zal doorgaan in Santo, een tijdelijke invulling in Gentbrugge. Met de komst van andere trajecten op Arsenaalsite, La Gantoise, Corridor (onder E17) en de Flesjesfabriek kan deze buurt gezien worden als het nieuwe Gentse epicentrum van de tijdelijke invulling.

Inschrijving // Indien u wenst aanwezig te zijn op de talk, kan u zich inschrijven via deze link: https://tinyurl.com/5fya8x47

Gent experimenteert echter al jaren met gelijkaardige projecten op leegstaande locaties. Zo ontpopte ook muziekclub Democrazy zich als expert in het beheren van tijdelijke invullingen (DOK, Nest) en het opzetten van unieke evenementen op onverwachte locaties in de stad (Graslei, Opel Garage, de Krook, Grindbakken). De invulling van deze tijdelijke locaties in een stad komt echter met een aantal belangrijke vraagstukken:

Wie is de initiator van tijdelijke invulling? Wat is het karakter van Gentse tijdelijke invullingen en maakt dit een verschil in duurzaamheid? Is een overzicht van vrijgekomen locaties bekend en zijn dit voldoende locaties om culturele projecten een plaats te geven? Zijn alle mogelijke stakeholders gekend en worden zij in voldoende mate gekoppeld? In welke mate worden tijdelijke invullingen gesteund door de politiek? Wat is het huidige wettelijk kader? Wordt tijdelijke invulling voldoende benut als middel voor stedelijke

planning? Op welke manier kan die tijdelijke invulling en cultuur zorgen voor een versterking van het sociaal weefsel in een buurt? Bestaan ondersteuningssystemen voor tijdelijke invulling? In welke mate moet tijdelijke invulling en cultuur dienen ter beschikking van een uiteindelijke invulling van locatie?

Met behulp van deze vraagstukken kan constructief nagedacht worden over duurzame manieren om tijdelijke invulling te verankeren in het stedelijke weefsel. Zo kwam de Gentse Cultuurraad recent met een spontaan advies omtrent deze thematiek. Om dit debat nu nog verder aan te sporen, wordt dus een talk georganiseerd. Op deze manier willen wij het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen verschillende stakeholders stimuleren. Vanuit deze insteek hebben wij om een gevarieerd panel aan gasten uitgenodigd, die elk over dit thema vanuit hun eigen specifieke blik zullen debatteren.

GASTEN

  • ●  Schepen Astrid De Bruycker is in Stad Gent bevoegd voor Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen. Vanuit die functie geeft ze mee vorm aan de visie en het Gents beleid rond tijdelijke invulling.
  • ●  Trui Steen zal het onderwerp benaderen vanuit haar wetenschappelijke expertise. Zij is hoogleraar aan KU Leuven Instituut voor de Overheid en vice-decaan onderzoek aan KU Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen. Ze is gespecialiseerd in innovatie in de publieke sector, samenwerking tussen besturen en burgers en de realisatie van publieke (meer)waarde. Haar onderzoek richt zich daarbij o.a. op tijdelijke invulling van leegstaande ruimtes.
  • ●  Pepijn Kennis is Brussels Parlementslid voor burgerbeweging Agora Brussels. Hij werpt een externe blik op dit debat. Hij was een tijdlang coördinator van Vzw Toestand, een organisatie die zich bezighoudt met het omvormen van leegstaande gebouwen tot een tijdelijke verblijfplaats voor socio-culturele projecten.
  • ●  Bilal Abbas heeft met Massala vzw op de Meubelfabriek heel wat ervaring opgebouwd rond een tijdelijke invulling. Bovendien komt hij als lid van de Gentse Cultuurraad het spontaan advies rond “tijdelijke invulling als hefboom voor een bruisend cultureel Gent toelichten”. Dit advies bespreekt het algemene kader, de opstartfase, de begeleiding van initiatieven tijdens de tijdelijke invulling en kennis delen, impact meten en borgen van expertise achteraf.
  • ●  Dries Gysels komt de tijdelijke invulling Santo (Gentbrugge) voorstellen. Deze tijdelijke locatie dient namelijk ook als locatie voor de talk. Bij Santo wordt een divers aanbod aan activiteiten georganiseerd van en voor de buurt.
  • ●  Ook De Pandemisten vaardigen een vertegenwoordiger af. Dit collectief was gevestigd in het Caemersklooster en bieden hevige weerstand aan de privatisering van dit pand. Ze eisen dat het Pand in publieke handen blijft en zoeken naar sociale tijdelijke invullingen voor het pand.
  • Tim Bruggeman is de moderator. Als trekker van het kunstenaarscollectief zw/w was hij betrokken bij de eerste tijdelijke invulling van de Meubelfabriek. Na een korte passage in de tijdelijke invulling de Binnenweg wist hij samen met zijn collega’s de dynamiek te verduurzamen op de Koer. Onlangs heeft hij zijn job overgedragen aan een nieuwe garde spelmakers.

 

PRAKTISCHE INFO

Locatie – Santo // SANTO is een breed atelier voor cultuur, kunst, sport, ecologie en welzijn. De voormalige brandweerkazerne in Gentbrugge wordt tijdelijk gebruikt als ruimte voor ateliers en exposities van kunstenaars en als sporthal waar gebokst, geskatet en gevoetbald wordt. Daarnaast is er een bar ‘Kantine 112’ en vindt er een boerenmarkt plaats.

Tijdsplanning – 20.04.2022, 16-18u // De verschillende sprekers zullen eerst elk kort presenteren hoe zij in aanraking komen met het thema en hun expertise met ons delen. Daarna zal een debat tussen de sprekers gestimuleerd worden aan de hand van vragen uit het publiek. og-image