Schrijftafels: werk samen aan je dossier voor projectsubsidies of beurzen – door Kunstenpunt

Wil je een aanvraag voor een projectsubsidie of een beurs binnen het Kunstendecreet indienen op 15 maart 2023? Ben je op dit moment je voorstel aan het uitschrijven maar heb je nood aan een klankbord? Of heb je vragen over het KIOSK-format? Wil je graag even van gedachten wisselen met andere kunstenaars of experten?

Kom dan mee aan je dossier werken tijdens onze schrijftafels in verschillende Vlaamse steden!

Wat?

We verzamelen een aantal kunstenaars met eenzelfde doel en deadline als jij en we hebben enkele ‘schrijf- en dossierexperten’ die graag mee op zoek gaan naar een antwoord. Wij voorzien een tafel, stoel, wifi, koffie en thee. Jij zorgt voor een duidelijk plan en laptop.

Waar wanneer?

Woensdag 1 maart 15u – 18u: De Centrale, Gent

Inschrijven?

https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/schrijftafels-werk-samen-aan-je-dossier-voor-projectsubsidies-of-beurzen/