ONDER ONS: Culturele publiekswerkers als hefboom voor inclusie

 

Schrijf nu in: 28/03 – ONDER ONS – studiemiddag –
volg live of via livestream
 

SCHRIJF JE IN
 

De Stad Gent – met name de Dienst Werk en Activering, De Centrale en enkele stedelijke culturele instellingen – zet sinds 2010 in op leerwerktrajecten voor publiekswerkers en cultuurbemiddelaars.

Zetten we al stappen in de juiste richting? Jazeker. Op onze podia bijvoorbeeld is stilaan een betere afspiegeling te zien van de actuele samenleving.

Zijn we goed bezig? Ten dele. De snelheid waarmee de professionele teams in de cultuurhuizen van de stad en de regio de diversiteit representeren, verloopt een stuk trager dan op de podia.

Onze organisatie, ons personeelsbeleid, ons publiek … We blijven zo graag ‘onder ons’.

 

 

Keynotespreker van dit reflectiemoment is sociaal ondernemer Youssef Kobo, oprichter van A Seat At The Table.

 

Verder serveren we een gebald, meerstemmig programma over de werkvloer en coaching, de opleiding, de werkorganisatie en het voorwaarden scheppend kader.

Volgende gasten delen hun kijk en inzichten:

Krist Biebauw, directeur De Krook – Christine De Weerdt, directeur STAM – Nathalie Van Laere, coördinator Diversiteit & Inclusie GKO & projectcoördinator Refu Interim ) – Nagham Alhamwy, publiekswerker in opleiding De Krook – Afsar Un Nesa, medewerker Team Programma en Educatie De Krook – Kabir Gazanfary, publiekswerker in opleiding De Centrale – Véronique Goka Kouam, publiekswerker in opleiding Industriemuseum – Patricia Huyghe, coördinator publiekswerking De Krook – Eline Chalmet, coördinator publiek en communicatie Industriemuseum – An Beghein, hoofd Graduaatsopleidingen Mens & Samenleving Arteveldehogeschool – Astrid Van de Sompel, HR-diversiteitsmedewerker – coördinator BIS-project HR (o.v.) – Kristel Verstringe, jobcoach sociale economie Dienst Werk en Activering Stad Gent – Nele Goethals, verantwoordelijke publiekswerking De Centrale – projectcoach publiekswerkers in opleiding

Gastvrouw-interviewer is Annabelle Van Nieuwenhuyse

 

Dit reflectiemoment is gratis toegankelijk, live in De Centrale te Gent of via livestream.

 

 

SCHRIJF JE IN!
Wat zijn de vragen waar jij mee zit? Wat zijn de hete hangijzers binnen je organisatie? Over welke zaken wil je de praatgasten bezig horen?

Zend ze ons mee met jouw inschrijving.