Matchmaking Event Ruimte – Shopping Gent Zuid / Matchmaking Event Space – Shopping Gent Zuid

Matchmaking event: ruimte

Betaalbare ruimte op de gepaste locatie is van levensbelang voor ondernemers, artiesten, vzw’s en organisaties om hun doelen te bereiken. In een stad als Gent waar de ruimte schaars is, is dat een ganse uitdaging. Daarom organiseren de Dienst Economie, Dienst Beleidsparticipatie en Cultuur Gent een matchmaking event voor ruimtezoekers en -aanbieders op dinsdag 22 november.

Voor wie?

 • Voor ondernemers op zoek naar een pop-up ruimte
 • Voor ondernemers in spe op zoek naar een locatie
 • Voor ondernemers op zoek naar een nieuwe of meer geschikte locatie voor hun groeiende onderneming
 • Voor ondernemers en initiatieven die ruimte willen delen
 • Voor vzw’s of organisaties op zoek naar een locatie voor de werking, activiteiten, workshops, ontmoeting of stockage
 • Voor artiesten en kunstenaars op zoek naar een goeie locatie voor de uitoefening of het tonen van hun artistieke activiteit
 • Voor makers en creatievelingen op zoek naar de gepaste locatie om te ontwikkelen, creëren, presenteren of stockeren
 • Voor eigenaars met (leegstaande) ruimtes, ateliers, magazijnen, kantoren of handelspanden
 • Voor projectontwikkelaars die een economische, maatschappelijke of creatieve invulling voor hun ruimtes zoeken
 • Voor projectmakelaars die hun leegstaande ruimte willen vullen

 

Alle info en registratie op https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/matchmaking-event-ruimte

 

(read English below)

Matchmaking event: space

Affordable space in the right location is vital for entrepreneurs, artists, NPOs and organisations to achieve their goals. In a city like Ghent, where space is scarce, this is quite a challenge. That’s why the Department of Economics, the Department of Policy Participation and Culture Ghent organise a matchmaking event for space seekers and providers on Tuesday 22 November.

For who?

 • For entrepreneurs looking for a pop-up space
 • For entrepreneurs to be looking for a location
 • For entrepreneurs looking for a new or more suitable location for their growing business
 • For entrepreneurs and initiatives who want to share space
 • For NPOs or organisations looking for a location for the working, activities, workshops, meetings or storage
 • For makers and artists looking for a suitable location to practice or display their artistic activities
 • For makers and creative people looking for a suitable location to develop, create, present or store
 • For owners with (vacant) spaces, studios, warehouses, offices or commercial properties
 • For project developers looking for an economic, social or creative use for their spaces
 • For project estate agents looking to fill their vacant spaces

 

All info and registration on https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/matchmaking-event-ruimte