Landschapstekening Kunstenpunt: Q&A

Op 1 september 2025 moet Kunstenpunt de Landschapstekening Kunsten opleveren. Die Landschapstekening is een sterkte-zwakte analyse van de kunstensector in Vlaanderen. Kunstenaars en kunstwerkers, maar ook beleidsmakers gebruiken deze Landschapstekening bij visievorming. Zo voorziet het Kunstendecreet dat de Vlaamse minister van Cultuur de Landschapstekening als voeding neemt voor de Strategische Visienota Kunsten. BELANGRIJK DUS!

De Landschapstekening 2025 zal onder meer steunen op een uitgebreid participatief traject met spelers in de kunstensector. Dat traject vindt plaats doorheen 2024 en biedt de grondstof om in 2025 de Landschapstekening uit te schrijven. Daarvoor hebben we JULLIE NODIG!

Welkom vrijdag 8/03 van 13u30 – 15u30 bij Cultuur Gent (Veldstraat 82A) voor een presentatie en Q&A met het team van Kunstenpunt.

 

Gratis sessie, inschrijven via Open Creatives