Kunst en Biodiversiteit in Gent

Beesphere is een multidiciplinair project van Reaktor21vzw die op langere termijn wil werken aan de bredere biodiversiteitscrisis met kunstenaars, architecten, ecologen enz. In Gentbrugge hebben zij een eerste pilootproject opgestart rond biodiversiteit en bijen.

Tijdens deze kennisdeling, gefaciliteerd door GKO, willen we vanuit de Gentse Kunstensector ervaringen delen en een toekomstvisie formuleren rond een ecocentrische en (bio)diverse ruimtelijke ordening, met naast oog voor diversiteit ook oog voor de niet menselijke inwoners van de stad. Tijdelijke invullingen zijn nu al ‘broeihaarden’ voor ecologische experimenten zoals Beesphere maar verdienen nadien ook een permanente plaats in het stadsweefsel…

Reaktor 21 vzw wil vanuit deze artistieke ‘beehive’ mentaliteit een publieksevent ‘pollinations’ opzetten in mei om de Gentse engagementen een podium te geven een gezamenlijke visie te delen met een breder publiek.

SLUIT AAN VIA DEZE ZOOM-LINK =>

Topic: GKO Kunst & Biodiversiteit
Time: Mar 25, 2021 08:00 PM Brussels

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5087063290