INFOSESSIE: Doe mee met de grootste Lokale Helden editie ooit

Genoeg stilgezeten, tijd om je lokale scene wakker te schudden uit een vééél te lange slaap.

Topic: Lokale Helden Gent
Time: Mar 7, 2022 05:00 PM Brussels

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5087063290

—-

Zet op 30 april 2022 jouw lokale helden op een podium en maak er samen het grootste muziekfeest van Gent van.

Organisaties Modulair Festival, 123-piano, Zaal Goedleven, Hip Hop Hurray en De Centrale doen al mee!

Lichten gaan terug aan, instrumenten worden gestemd, kelen geschraapt en deuren geopend: onze muziekscene ontwaakt! Nu de (afgeslankte) festivalzomer op z’n einde is gelopen, stomen we je klaar voor de 5de editie van Lokale Helden: het grootste muziekfeest van Vlaanderen en Brussel! Deze editie belooft nu al legendarisch te worden, en daar kan jij mee voor zorgen. Ga aan de slag met jouw muzikale helden en support your local scene, meer dan ooit. Maak er samen met ons de grootste, luidste, dansbaarste, vettigste editie ooit van.

In elke wijk, stad of gemeente leeft er muzikaal talent. En dat talent heeft het afgelopen anderhalf jaar niet stilgezeten in z’n repetitiekoten, slaapkamers of garages. Hoog tijd om dat live te bewijzen: help hen aan die cruciale lokale speelkansen en geef hen een podium. Moedig je lokaal talent aan om muziek te blijven spelen. Geef het publiek de kans om hun lokale helden aan het werk te zien. En bovenal: doe het samen! Verenig je lokale scene, ga samenwerkingen tussen organisaties, lokale besturen en verschillende podia aan.

Zet jezelf op de kaart

Organisator in hart en nieren? Muzikant? Bakker met een peperkoeken hart voor muziek? Iedereen die van muziek én z’n lokale scene houdt kan Lokale Helden organiseren. Weet je al wat je gaat doen? Meld je dan aan via www.lokalehelden.be, zet Gent op de kaart en join het Lokale Helden-leger van organisatoren dat z’n nek uitsteekt voor al dat lokaal muzikaal talent.

Hulp nodig, of wil je meer informatie? Nood aan inspiratie? Neem dan deel aan de online infosessie op 07/03 om 17:00 georganiseerd door vi.be en Stad Gent en kom meer te weten over Lokale Helden in het Gentse!

Inhoud van de sessie:

  • VI.BE geeft een woordje uitleg over Lokale Helden, wat er verwacht wordt en hoe je kan deelnemen.
  • Cultuur Gent, de cultuurdienst van Stad Gent, vertelt je alles over:
    • ‘Lokale Held zoekt Expert’: speeddatesessies voor Gentse muziekmakers
    • ‘Tournée Musicale’:  Muziekcafé-concerten, in nauwe samenwerking met het Gentse muziekcafé-circuit
  • Afsluiten met een Q&A.

Schrijf je in via onderstaande link en volg de Zoom op 28/02 om 17:00

https://forms.gle/jUdahxwkjdHq4jPz5

 

Join the biggest Local Heroes edition ever!

Enough idling around, it’s time to wake up your local scene from a long sleep. Put your local heroes on stage the 30th of April and together you can make this the biggest music party of Ghent.

Lights back on, instruments are tuned, throats are warmed up and the doors are opened: our music scene awakens! Now that the (slimmed down) festival summer has come to an end, we’re preparing you for the 5th edition of Local Heroes: the biggest music festival in Flanders and Brussels! This edition already promises to be legendary, and you can help make it that more legendary. Get to work with your musical heroes and support your local scene more than ever. Join us in making this the biggest, loudest, danceable 😉and craziest edition ever.

Musical talent lives in every neighbourhood, town or city. For the past year and a half, that talent has  been very active in its rehearsal rooms and it’s about time they proved it live: help them get those crucial local playing opportunities and give them a stage. Encourage local talent to keep playing. Give the audience a chance to see their local heroes at work. Most importantly, do it together! Unite your local scene, enter into collaborations with organisations, local boards and different venues.

Make a name for yourself.
Organiser in spirit? Are you a musician? A baker with a gingerbread heart for music? Anyone who loves music and his or her local scene can organise Local Heroes. Do you already know what you’re going to do? Then sign up at www.lokalehelden.be, put Ghent on the map and join the Local Heroes army of organisers who’re putting their necks on the line for all the local musical talent.

Need help, or more information? In need of inspiration? Then take part in the online info session on the 28th of February at 5 p.m. organised by VI.BE and the City of Ghent and find out more about Local Heroes in Ghent!

Subscribe to the Zoom session on the 28th of February at 5 p.m. via the link below: https://forms.gle/jUdahxwkjdHq4jPz5

 


Content of the session:

  • VI.BE will give a short explanation about Local Heroes, what is expected and how you can participate
  • Culture Office Ghent will also announce its plans and how you can register for the speed date XL in the winter circus between musicians and experts
  • Closing with a Q&A