GREENTRACK-DAG ism Werkgroep Ruimte XL : Energierapport, brainstorm Energiecrisis // GREENTRACK DAY in cooperation with Working Group on Space XL: Energy Report, brainstorm Energy Crisis

Praktisch 19 oktober – OPERA, GENT 

  • 11-13u: voorstelling energierapport + Werkgroep Ruimte XL over energie
  • 14u-16u: De Aftrap – actie Grootouders voor het klimaat op de Kouter

LAAT HIER WETEN DAT JE KOMT => https://forms.gle/MZvTk5sbzqZ6DzSP7

Op 19 oktober wijdt Greentrack Gent samen met het Gents Kunstenoverleg een dag volledig aan duurzaamheid en het klimaat. We wisselen uit over de energiecrisis en sluiten in de namiddag aan bij de actie van Grootouders voor het klimaat.

De waterramp vorig jaar, de kurkdroge zomer dit jaar, de waanzinnige energieprijzen, … De klimaatcrisis die we tot nu toe nog vooral elders in de wereld zagen woeden, staat ook aan onze deur. We spreken niet meer over de toekomstige gevolgen van door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot, maar staan er middenin.

In de voormiddag duiken we in het energieverbruik en de energieprijzen. Greentrack Gent beet zich het afgelopen half jaar vast in EnergieID en het rapport van het energieverbruik van de cultuurhuizen in Gent. We bespreken kort de resultaten van het energierapport 2020 en 2021, en daarna gaan we in gesprek over energieverbruik, -besparing en de energieprijzen.

In de namiddag stappen we mee op met Grootouders voor het klimaat, die een grote publieke actie organiseren op De Kouter. We roepen de Gentse cultuur op om massaal mee op straat te komen. Naar aanleiding van de klimaatconferentie in Egypte willen we extra ruchtbaarheid geven aan de urgente nood aan actie, en willen we oproepen voor de nationale Klimaatmars in Brussel op 23 oktober.

 

(read English below)

Together with Gents Kunstenoverleg, we will completely devote ourselves to sustainability and the climate on the 19th of October. We will exchange about the energy crisis and join the action Grandparents for Climate in the afternoon.

The water disaster of last year, the bone-dry summer of this year, the insane energy prices, … The climate crisis, which we have so far seen raging mainly elsewhere in the world, is also at our doorstep. We are no longer talking about the future consequences of man-made CO2 emissions, but we are right in the middle of it.

In the morning, we will dive into energy consumption and prices. We will briefly discuss the results of the Energy Reports of 2020 and 2021 and will then engage in a conversation about energy consumption, savings and prices.

In the afternoon, we will join Grandparents for Climate, who are going to organise a big public action at the Kouter. We call on Ghent’s culture to take the streets en masse. In response to the climate conference in Egypt, we want to give extra publicity to the urgent need for action and call for the national Climate March in Brussels on the 23rd of October.

Practical info 19 October – OPERA, GHENT 

  • 11 a.m. – 1 p.m.: launch Energy Report + Working Group on Space XL about energy
  • 2 p.m. – 4 p.m.: Kick-off – action Grandparents for Climate at the Kouter

 

LET US KNOW HERE WHETHER YOU WILL ATTEND => https://forms.gle/MZvTk5sbzqZ6DzSP7