GKO Café ‘Kunstendecreet’ in CAMPO Nieuwpoort

“Informeel tafelgeklets voor indieners van werkingssubsidies”

25 oktober – 20u – CAMPO nieuwpoort, Nieuwpoort 31-35, 9000 Gent

!! Dank om je aan te melden via dit formulier !!

 

vanuit de werkgroepen en Petit Comité van Gents Kunstenoverleg rees de idee om een ‘een informeel treffen’ rond de indiening van het dossier ‘werkingssubsidies Kunstendecreet’ te organiseren.

Zie deze avond als vrolijk zakelijk tafelgeklets tussen collega’s, van netwerkmoment tot ‘Scheef Space’ in de late uurtjes (nu de discotheken opnieuw open mogen) …

LET OP !! Voor deze avond moet je je aanmelden via dit formulier !! 

AGENDA ?

1/ Wat nemen jullie mee uit de Landschapstekening Kunsten Gent? Hoe doen we aan ‘landschapszorg’? En kunnen we elkaar daarbij versterken, binnen een stedelijke context?

2/ Meerstemmigheid vs. Diversiteit & Inclusie. Welke plek neemt Diversiteit & Inclusie in in jullie dossier nu het niet expliciet gevraagd wordt? Hoe interpreteren jullie de meerstemmigheid? Wat zijn jullie standpunten?

We verwijzen met enige fierheid naar het collectief engagement en de tools van de VUURGROEP Diversiteit & Inclusie – contact: nathalie@gentskunstenoverleg.be

3/ Duurzaamheid & klimaatadaptatie: Welke rol zien jullie jullie organisatie spelen in het duurzamer maken van onze wijken, onze stad en – ruimer – onze samenleving? Is er binnen jullie dossier aandacht besteed aan de klimaatnormen en hoe jullie organisatie zich de komende jaren zal aanpassen aan het veranderende klimaat en de secundaire gevolgen? (natuurlijk denken wij zo, maar fijn om concrete voorbeelden te delen)

4/ Lokaal beleid vs. Vlaams Beleid: het “horen van de steden en gemeentes na de beoordeling van de organisaties die er gevestigd zijn.”

Vrij vertaald: wat verwachten we van onze Schepen tijdens zijn gesprek met Minister Van Cultuur en zijn kabinet?

5/ Varia: mogelijkheid om zelf een kwestie naar voor te schuiven. Ah ja!

666/ Netwerkmoment bij een drankje. (degenen die uitsluitend intekenen op de functie ‘muziek’ mogen een playlist bezorgen 🙂