GKO FEEST juni 2024

Je leest het goed: op 24 juni VIEREN wij SAMEN met jullie FEEST!
Onze halfjaarlijkse traditie, maar dan in een ander jasje.
Het GKO Feest is onze nieuwe versie van de Grote Vergadering. We gaan jullie niet overstelpen met informatie, maar willen vooral netwerken en gezamenlijk vieren wat wat was, is en zal komen.
We zetten JULLIE graag in de kijker! Op welk moment in de afgelopen maanden kijken jullie met trots terug? Dat kan gaan van een klein alledaags moment tot een project waar een hele ploeg mensen en partners aan samenwerkte. Zijn er projecten de komende maanden die jullie graag in de kijker zetten of input/partner voor zoeken? Stuur beeldmateriaal en flyers naar info@gentskunstenoverleg.be zodat wij het op de dag zelf kunnen projecteren.
Geef je graag mondeling een boodschap mee? Dan is het preekgestoelte gedurende 1 minuut van jouw! Twijfel je nog over een idee? Dan ben je welkom in de biechtstoel.
We verwelkomen jullie plechtig om 18u30 in de Sint-Jozefkerk (Wondelgemstraat), onder gepaste orgelbegeleiding.
Team GKO bijt om 19u de spits af met een introductie over onze vernieuwde organisatiestructuur.
Daarna luisteren we naar een plenair moment van team Gent2030 die op het punt staat het eerste bidbook in te dienen. Het team komt ons de laatste versie van de plannen toelichten, de next steps en vooral hoe we samen met jullie verder werken aan programmatie en (stads)transitie richting Gent2030.
Omdat we jullie de kans en keuze willen bieden om zowel over Gent2030 als over het GKO meer informatie te krijgen, richten we twee ruimtes in waar je met team GKO en team Gent2030 verder in gesprek gaat.
Wat is de tijdlijn die Europa ons oplegt, hoe wordt de programmatie samengesteld, wat is het centrale thema, hoe en met wie gaan we over sectoren heen samenwerken,…ga hierover in gesprek in de kamer van de toekomst!
In een andere kamer gaan we met jullie in gesprek over GKO2.0: de toekomstplannen van GKO als netwerkorganisatie. Bij het vertrek van Sioen is tijd genomen om te reflecteren op de werking van het GKO om ons voor te bereiden op de volgende fase. Hoe zien we het netwerk evolueren de komende jaren? Wat betekent dat voor het concrete organisatiemodel en de dagelijkse werking? Hoe kunnen we ons organiseren? Welke verschillende werkkaders installeren we – zodat we ook de nodige rollen kunnen koppelen die we noodzakelijk achten voor de concrete uitwerking.
Iedereen die bijdraagt aan de artistieke verbeelding van de stad: WELKOM!! (letterlijk iedereen dus – gratis inkom)
Eten en drinken aanwezig doorheen de hele avond.