GKO Café: pre-adviezen werkingssubsidies Kunstendecreet

Aansluitend op de talk rond tijdelijke invullingen, gaan we met elkaar in gesprek rond de pre-adviezen Kunstendecreet. Vanuit de Werkgroep Landschapstekening belichten we de situatie.

GKO Café gaat door bij SANTO in Gentbrugge om 19u *

* voor organisaties die een dossier Werkingssubsidies Vlaanderen hebben ingediend.