1ste samenkomst: Werkgroep Audiovisuele Kunsten

Gent wordt niet geheel onterecht bestempeld als de filmstad van Vlaanderen. Getuige daarvan: het filmfestival dat nu volop aan de gang is, de filmopleidingen die een constante toestroom bieden aan jong talent en tegelijk kennis en expertise samenbrengen, de verschillende vertoners die onze stad rijk is. Tel daarbij de filmmakers, producenten en de talrijke initiatieven die hier hun thuisbasis hebben, en we ontwaren een heuse dynamiek die resoneert in de bredere filmsector en in het hele culturele landschap. We moeten het jullie uiteraard niet vertellen; jullie zetten die dynamiek zelf in gang.

Céline Broeckaert (Cassette for timescapes, Filmpact) en Sofie Mercier (Sphinx Cinema, Cine Rio, Gents Kunstenoverleg) nemen onder -of liever mét- de vleugels van het Gents Kunstenoverleg, het initiatief om een werkgroep/denkgroep/… in het leven te roepen rond audiovisuele kunsten in Gent.

We nodigen jullie daarom graag uit op maandag 8 november om 18u30 in KASK voor een eerste worp.

INSCHRIJVEN DOE JE VIA DEZE FORM


Hoofddoel van deze eerste meeting is een antwoord proberen vinden op een aantal vragen. Wat leeft er en hoe willen we ons tot elkaar verhouden? Waar liggen de noden en zijn die gedeeld? Kunnen we nog sterker op elkaar inhaken en wat ligt er buiten beeld?

De oorsprong van dit initiatief vind je hier:

  • Er werd een landschapstekening Kunsten Gent gemaakt door het Gents Kunstenoverleg en Cultuur Gent, met een snapshot van wat er leeft rond film in deze stad. De schets van het audiovisuele veld en de interpretatie is summier, niet exhaustief en dus verder onderzoek waard.
  • Te meer omdat er heel wat beweegt voor, op en achter de schermen, waar uitwisseling en transparantie met het oog op de toekomst zinvol kunnen zijn. Zo kwam uit de bevraging van de landschapstekening dat er een grote nood is aan cinema’s in de stad. Daartegenover staat de onzekerheid mbt de invulling van zowel Studio Skoop als Sphinx Cinema, maar ook de plannen rond het Huis van de Cinema.
  • Stad Gent stelt zich kandidaat als Europese Culturele Hoofdstad 2030. Die stedelijke ambitie stelt een tijdlijn voorop waar we graag op inspelen. Kunnen we vanuit onze deelsector tot een gemeenschappelijke visie komen over waar onze stad de komende 10 jaar naartoe moet/kan/wil als het gaat over de audiovisuele kunsten, film, cinema, … ?

Vanuit het Gents Kunstenoverleg werden enkele vragen geformuleerd die mogelijks richting kunnen geven aan ons eerste gesprek. Lees ze gerust al eens door. Noem het aftasten, noem het samen zoeken naar antwoorden die we misschien nu apart proberen vinden. We horen graag jullie ideeën.

Gelieve jullie komst zo snel mogelijk te bevestigen zodat we een locatie kunnen vastleggen of ten laatste op 2 november.

Nu al vragen, suggesties of opmerkingen? Laat maar horen. Denk je zelf nog aan mensen die hier mogelijks bij willen aansluiten, stuur deze mail zeker door.

Hopelijk tot binnenkort.
Céline en Sofie

INSCHRIJVEN DOE JE VIA DEZE FORM