Covitesse 6: artistieke versneller van solidariteit

Onze webinar 'Covitesse 6' op 19 november bracht 55 mensen uit culturele en sociale organisaties samen, een hartverwarmende samenkomst. We kijken uit naar een samenwerking met cultuur als versneller van solidariteit. Lees hoe jij ons kan helpen!

We zoeken concreet nog op zoek naar:
1. culturele organisaties die kunstenaars willen afvaardigen voor ons artistiek belburo => sioen@gentskunstenoverleg.be (GKO)
2. organisaties die hun ramen als vitrine willen aanbieden voor Covitrine => michael.marien@ugent.be (GUM)
3. culturele organisaties of kunstenaars die 3 uur willen cureren tijdens CIRQ TV ism Solidariteitsfonds => ruudgielens@gmail.com (CIRQ)

Mail als de bliksem naar één van de bovenstaande adressen als je kan helpen…

——

Vanuit de Dienst Ontmoeten en Verbinden van Stad Gent werd het Gents Kunstenoverleg de vraag gesteld om samen te werken: “Hoe kan cultuur verschillende buurtinitiatieven met elkaar verbinden, en hoe kunnen we bijdragen aan het mentale welzijn van de Gentenaren, in donkere corona-tijden. ‘We koppelen de kracht van artistieke verbeelding aan het werk van de wijkregisseurs, buurtwerk, ouderenzorg, … . Samen, solidair, artistiek en positief!’

Na een brainstorm met Collectief Verhalen vzw, Stefaan De Winter (Verdammte Spielerei), Cirq vzw, 123-piano vzw, Abstrkt Events en Refu Interim kwam dit idee tot stand: ‘Covitesse 6′, versneller van solidariteit”. 

Doelstelling: het stimuleren van ontmoeten en verbinden in tijden van corona, over generaties en diverse achtergronden heen, tegen isolement en eenzaamheid, voor communicatie met de wijken, een ‘boost’ tot sociale interactie, artistieke interventies van deur tot deur – met focus op kwetsbare groepen, en om ‘gangmakers’ in de wijk en buurtinitiatieven te belichten, in de bloemetjes te zetten. Dit gekoppeld aan tewerkstelling voor artiesten die geconfronteerd worden met een lege agenda. Hoe kunnen we ook voor hen enig perspectief bieden.

Timing: Maand december 

Deze culturele organisaties zijn reeds betrokken: Collectief Verhalen, Cirq, 123-piano, Abstrkt Events, Refu Interim, Circusplaneet, VOEM, GriGri Music, NTGent, Arca, SMAK, MSK, STAM, Design Museum, Huis van Alijn, Industriemuseum, KINA, Historische Huizen, Museum Dr. Guislain en GUM, Compagnie Cecilia, Campo, Kopergietery, Vooruit, Gent Festival Van Vlaanderen, Victoria Deluxe, … (dagelijks nieuwe input).

—- wordt vervolgd —–